Nikolai Nikitenko

Fourteen-year-old Nikolai Nikitenko with his younger brother got blown up by a mine on March 9, 2015 in the town of Yenakiyevo.